Zīmējumu un fotogrāfiju konkurss „Kad Ziemassvētku zvaigzne mirdz…”

Konkursa organizētājs: Demenes bibliotēka

Konkursa tēma: „Kad Ziemassvētku zvaigzne mirdz…” – par ko jūs sapņojat Ziemassvētku gaidīšanas laikā, ko nozīme jums šī svētki un kāpēc jūs gaidāt Ziemassvētkus!

Konkursa uzdevumi:  Izzināt bērnu redzējumu, ka viņi  saprot kas ir Ziemassvētki, ar ko asociējas Ziemassvētki un par ko bērni sapņo šajā laikā.  Veicināt bērnu radošo pašizpasmi un prasmi zīmējumā atklāt savu iztēli.

Konkursā var piedalīties bērni un jaunieši vecumā no 4 – 18 gadiem. Konkursam paredzētie darbi jāiesniedz Demenes pagasta bibliotēkā, Briģenes iela 2, Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads, LV-5442. Iesniegšanas termiņš ir no 2015.gada 1. decembri līdz 22. decembrim. Konkursa uzvarētāju  apbalvošana notiks 26. decembrī.

Papildus informāciju par konkursa norisi var uzzināt zvanot Demenes pagasta bibliotēkas vadītājai Jeļenai Sterlānei, tālr. 65476707.

Konkursa nolikums