Ziemassvētku gaidīšanas laiks

Ir atkal laiks, kad sveces ienāk mājā-
Ar Adventi tā pirmā, otrā, trešā, ceturtā.
Klāt atkal laiks,  kad sveces aizsāk runāt
Un klusā pazemībā  tavās acīs lūkojas.

Ir atkal laiks,  kad gaidām Ziemassvētkus,
To svēto brīnumu, ko dziļi izjūt sirds  un prāts.
Klāt atkal laiks,  kad līdz ar sveču ziediem
Plaukst mūsu dvēselēs  gaišs svētlaimības prieks!

Katru gadu četras nedēļas pirms Ziemassvētkiem sākas Adventa laiks. Laiks, kas tiek saistīts ar gavēni, mieru, klusumu, lūgšanām un pārdomām. Tas ir laiks, kad katram pašam sevī jānožēlo savi grēki un jāpiedod visiem vienādi. Svētdien, 29.novembrī, daudzās mājās tika aizdegta pirmā svece Adventes vainagā. Par tradīciju ir kļuvusi arī Adventes sveču iedegšana Demenes ciemā.

Lai visiem mierpilns, sirsnīgs, drošs un gaišām domām piepildīts šis Ziemassvētku gaidīšanas laiks!