Veselības aprūpe

Demenes pašvaldības teritorijā primāro veselības aprūpi sniedz ārstniecības iestāde:
„Novickis Vitālijs – ģimenes ārsta un internista prakse”

Adrese:
Briģenes iela 2, Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV – 5442.
Tālruņa Nr. 65471752

Darba laiks: 8.00 – 16.00

Ārsta pieņemšanas laiks:
Pirmdiena – 9.00 – 13.00
Otrdiena – 9.00 – 13.00
Trešdiena – 9.00 – 13.00
Ceturtdiena – 14.00 – 18.00
Piektdiena – 9.00 – 13.00

Darbinieki:
Vitālijs Novickis – ģimenes ārsts, internists;
Janīna Pučinska – ārsta palīgs, feldšere;
Romualda Jurkina – ambulatora medmāsa.

Kumbuļu filiāle

Adrese:
Upes iela 6, Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads LV – 5452
Tālruņa Nr. 65475009

Darba laiks: 8.00 – 16.00

Ārsta pieņemšanas laiks:
Pirmdiena – 13.00 – 13.00
Ceturtdiena – 14.00 – 18.00

Darbinieki:
Anna Dedele – ārsta palīgs, feldšere.
„Novickis Vitālijs – ģimenes ārsta un internista prakse” kopā apkalpo 1 552 pagasta iedzīvotāju.