Valsts svētku svinības Demenes pagastā

Ik gadu rudens tumšajās un drēgnajās dienās, mēs tiecamies pēc gaismas, mēģinām palikt uzticīgi saulei un patiesi priecājamies par tiem gaišajiem brīžiem, kurus mums dāvā rudenīgi īsā diena. Tumšākais mēnesis ir novembris, bet tas mums nes svētku dienas: 11. novembri – Lāčplēša dienu un 18.novembri – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu.

Valsts svētkus svinot, Demenes pagastā notika vairāki pasākumi.

10. novembrī Demenes kultūras namā sadarbībā ar Demenes pagasta bibliotēku un notika pasākums „Sporta un prāta cīņas”, kurā bērni sacentās gan sporta aktivitātēs, gan intelektuālajos jautājumos. Pasākuma dalībniekiem vajadzēja atrisināt dažāda satura intelektuālos uzdevumus par Latvijas un Demenes vēsturi, ģeogrāfiju, simboliem, ģerboņiem. Pasākuma laikā bērni stiprināja sevi, savu pagastu, savu novadu un valsti. Nobeigumā visi klātesoši tika iesaistīti sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanā”, lai pie krūtīm piespraustu simbolu.  FOTOGALERIJA

11.novembrī, tie, kas neaizbrauca uz Lāpu gājienu uz Daugavpili, atnāca uz Demenes kultūras namu, lai piedalītos akcijā „Iedegsim gaismu Latvijai!”, kuras laikā notika gaismas lukturīšu darbnīca un lukturīšu un sveču iedegšana Demenē. Neskatoties, ka dalībnieku nebija daudz, tie kas atnāca ar tādu aizrautību un interesi iesaistījās visos darbos, ka varēja tikai brīnīties kā viņi zīmē, līmē, griež, krāso u.c. Tās viss notika ar tādu mīlestību, varēja just, ka katra akcijas dalībnieka sirds pieder Latvijai. Pēc lukturīšu izgatavošanas visi dalībnieki   vienojās akcijā „Iedegsim gaismu Latvijai!” un iededza savus  gaismas lukturīšus par godu  Latvijas brīvības cīnītājiem. FOTOGALERIJA

14. un 15. novembrī Demenes kultūras namā notika radošā nodarbība “Latvju zīmes”. Nodarbību laikā dalībnieki iepazinās ar Latvju zīmēm, to nozīmi un veidojām draudzības aproces. FOTOGALERIJA

Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienu Demenes pagastā atzīmēja īpašā svētku atmosfērā. 18. novembra rīts sākas ar dievkalpojumu Demenes Romas katoļu baznīcā, kur visi ticīgie vienojās lūgšanā par mūsu valsti, novadu, pagastu un to iedzīvotājiem. Turpinājumā Demenes kultūras namā notika svētku koncerts, kurš sapulcināja viesu pilno zāli. Koncertu ar uzrunu atklāja Demenes pagasta pārvaldes vadītāja Valentīna Gadzāne, kura apsveica visus klātesošos ar valsts svētkiem, novēlēja visiem klātesošajiem labklājību, stipru veselību un mieru ģimenēs un valstī, novēlēja būt sava pagasta un novada patriotiem, mīlēt savu dzimto zemi un lepoties ar to un pateicās par visu to labo, ko cilvēki dara Demenes pagasta un Latvijas labā.

Turpinājumā visiem klātesošiem bija iespēja baudīt skaistu, skanīgu, sirsnīgu koncertu, ko dāvāja Daugavpils novada kultūras centra folkloras kopa „Dyrbyni” (vadītāja Anna Briška). Koncerts ne tikai iepriecināja, bet arī aizkustināja klausītājus. Dvēseli patiesi pārņem prieks, kad tu saproti, ka tev blakus, tavā novadā dzīvo brīnišķīgi un talantīgi cilvēki. Demenes pagasta pārvalde un pagasta iedzīvotāji no sirds priecājās un bija pateicīgi folkloras kopas „Dyrbyni” dalībniekiem, kas ar savām dziesmām sveica visus klātesošus un mūsu dzimteni skaistajos svētkos.

Koncerts noslēdzās ar kopīgu sveču iedegšanu (Latvijas kontūrā) laukumā pie Demenes kultūras nama un svētku torti ar tēju.

Pateicamies Demenes pagasta pārvaldei un Daugavpils novada domei par finansiālo atbalstu valsts svētku pasākumu organizēšanā. Paldies visiem, kas atnāca uz koncertu un piepildīja Demenes kultūras namu ar tik sirsnīgu un dzīvespriecīgu atmosfēru!

FOTOGALERIJA