Valsts svētku svinības Demenes pagastā

Pēdējā rudens mēnesī, neskatoties uz tumšajiem vakariem un aukstām dienām ir iemesls priecīgam noskaņām –  valsts svētku svinēšanai. Novembrī mēs sajutām kopīgu prieku par Latvijas Dzimšanas dienu, par to, ka mēs visi esam kopā šajās dienās, un neskatoties uz atšķirībām, mūs vieno mūsu dzimtene – Latvija.

Demenes pagasts arī iesaistās valsts svētku svinēšanā.

8.novembrī Demenes Kultūras namā notika radoša darbnīca, veltīta Latvijas simboliem. Darbnīcu organizēja bibliotēkas vadītāja un jaunatnes lietu speciāliste,  vadīja Demenes pagasta iedzīvotāja Anna Lukjanska. Pasākumā piedalījās bērni un jaunieši, kopā izgatavoja no filca, diegiem un lentēm dažādas rotaļlietas un atslēgu piekariņus, kurus veltīja Latvijas svētkiem, tāpēc arī rokdarbos parādījās Latvijas karoga krāsas – vai lentīte, vai rokdarba materiālu krāsa. Daži bērni pirmo reizi mēģināja paši šūt kaut ko – un darīja to ar lielo pacietību un interesi. Izskanēja lūgums atkārtot tādu darbnīcu pirms Ziemassvētkiem – un sagatavot pašiem rotājumus eglītei.
Paldies visiem, kas piedalījās darbnīcā, paldies par palīdzību  Anna Lukjanskai.

Fotogalerija

11.novembrī Demenes pagasta jaunieši brauca uz Daugavpili, kur kopā ar Daugavpils pilsētas un novada iedzīvotājiem, karavīriem, robežsargiem un jaunsargiem vienojās kopīgā Lāčplēša dienai veltītā lāpu gājienā, lai pateiktos Latvijas valsts dibinātājiem un brīvības cīnītājiem.

Pēc  gājiena  lāpas  tika  uzstādītas  Latvijas  stilizētajā  kontūrā  Vienības  laukumā.

Demenes pagasta pārvalde pateicas visiem, kas piedalījās lāpu gājienā.

Ceram arī uz turpmāku sadarbību.

Fotogalerija

15.novembrī Demenes kultūras namā notika svētku koncerts. Koncertu ar uzrunu atklāja Daugavpils novada deputāte, Daugavpils novada Sociālā dienesta Demenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra vadītāja Regīna Tamane, kura apsveica visus klātesošos ar valsts svētkiem, novēlēja visiem klātesošajiem labklājību, stipru veselību un mieru, novēlēja būt sava pagasta un novada patriotiem, mīlēt savu dzimto zemi un lepoties ar to un pateicās par visu to labo, ko cilvēki dara Demenes pagasta un Latvijas labā.

Svētku pasākuma laikā Demenes Kultūras nama vadītājai Olgai Zaikovskai pasniedza Pateicības rakstu no Daugavpils novada domes par profesionālu un radošu darbu pagasta kultūras dzīves organizēšanā un iekšlietu ministra un kultūras ministres parakstītu pateicību par ieguldījumu un aktīvu līdzdalību Latvijas valsts simtgades atklāšanas akcijas “Apskauj Latviju” veidošanā.

Turpinājumā visiem klātesošiem bija iespēja baudīt skaistu un  sirsnīgu koncertu, ko dāvāja Naujenes pagasta folkloras kopa “RŪŽEŅA” ( vad. Inga Zeile) un Demenes pagasta vokālais ansamblis “Aizturi Elpu” ( vad. Ņina Šukste). Koncerts ne tikai iepriecināja, bet arī aizkustināja klausītājus. Demenes pagasta pārvalde un pagasta iedzīvotāji no sirds priecājās un bija pateicīgi kolektīvu dalībniekiem, kas ar savām dziesmām sveica visus klātesošos un mūsu dzimteni skaistajos svētkos.

Koncerts noslēdzās ar kopīgu sveču iedegšanu (Latvijas kontūrā) laukumā pie Demenes kultūras nama un svētku torti.

Pateicamies Demenes pagasta pārvaldei un Daugavpils novada domei par finansiālo atbalstu valsts svētku pasākumu organizēšanā. Paldies Andrejam Pliskam par palīdzību svētku dekorāciju radīšanā. Paldies visiem, kas atnāca uz koncertu un piepildīja Demenes kultūras namu ar tik sirsnīgu un dzīvespriecīgu atmosfēru!

Fotogalerija