Valsts svētku svinības Demenē

Latvijas 100 gadu jubileja ir ilgi gaidīts un svarīgs notikums, kuru visi iedzīvotāji sagaidīja ar prieku. Šajā laikā daudzi pasākumi ir veltīti mūsu dzimtenei, un daudz novēlojumu šai zemei un tautai izskan.

Demenes pagasts arī iesaistījās svētku svinēšanā.

  1. novembrī Demenes Kultūras namā sapulcējas bērni un vecāki, lai piedalīties radošā darbnīcā “Piespraudes ar Latvju zīmēm ” . Darbnīcas laikā katrs izveidoja piespraudes, kurus pēc tam svētku laikā varēja piekārt pie apģērbiem.

Paldies visiem, kas piedalījās darbnīcā un pateicāmies  par sadarbību radošajai Irinai Griškjānei, kura vadīja darbnīcu.

Fotogalerija

11.novembrī Demenes pagasta jaunieši brauca uz Daugavpili, kur kopā ar Daugavpils pilsētas un novada iedzīvotājiem, karavīriem, robežsargiem un jaunsargiem vienojās kopīgā Lāčplēša dienai veltītā lāpu gājienā, lai pateiktos Latvijas valsts dibinātājiem un brīvības cīnītājiem.

Pēc  gājiena  lāpas  tika  uzstādītas  Latvijas  stilizētajā  kontūrā  Vienības  laukumā.

Demenes pagasta pārvalde pateicas visiem, kas piedalījās lāpu gājienā.

Ceram arī uz turpmāku sadarbību.

 

15.novembrī Demenes kultūras namā notika svētku koncerts “Latvijai 100”. Koncertu atklāja ar uzrunu Demenes pagasta pārvaldes vadītāja Valentīna Gadzāne, ar sirsnīgiem novēlējumiem Latvijai un mūsu iedzīvotājiem.

Kopa ar vokālu ansambli “Aizturi elpu” (vad. Z. Pliska) visi apvienojas Latvijas himna dziedāšanā.  Pēc tam ansamblis uzdāvināja vel vienu skaistu dziesmu.

Pasākuma laikā ar Daugavpils novada domes Pateicības rakstiem tika apbalvoti  Demenes pagasta komunāla dienesta mehāniķis P. Šilvāns un Demenes pagasta bibliotēkas vadītāja J. Sterlāne.

Turpinājumā visi klātesošie baudīja sirsnīgas dziesmas un melodijas Naujenas pagasta folkloras kopas “Rūžeņa” (vad. I. Zeile) izpildījumā.

Koncerts noslēdzas ar kopīgu sveču iedegšanu laukuma pie KN un svētku torti.

Pateicamies Demenes pagasta pārvaldei un Daugavpils novada domei par finansiālo atbalstu.

Paldies kolektīviem par skaistam dziesmām un uzdāvinātu prieka sajūtu. Paldies par dalību Zemgales vidusskolai un viesiem, kas atnāca uz koncertu un piepildīja Demenes Kultūras namu ar tik sirsnīgu un dzīvespriecīgu atmosfēru!

Fotogalerija