Valsts svētku pasākumi Demenes pagastā

Ik gadu rudens tumšajās un drēgnajās dienās, mēs tiecamies pēc gaismas, mēģinām palikt uzticīgi saulei un patiesi priecājamies par tiem gaišajiem brīžiem, kurus mums dāvā rudenīgi īsā diena. Tumšākais mēnesis ir novembris, bet tas mums nes svētku dienas: 11. novembri – Lāčplēša dienu un 18.novembri – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu.

Valsts svētkus svinot, Demenes pagastā notika vairāki pasākumi.

13. novembrī Demenes kultūras namā sadarbībā ar Demenes pagasta bibliotēku notika viktorīna “Mamma, tētis, es – Demeni un Latviju mīlam mēs”. Viktorīnā piedalījās 2 komandas – „Demenes bērni” un „Latvija”. Komandām tika piedāvāti dažāda satura intelektuāli uzdevumi par Latvijas un Demenes vēsturi, ģeogrāfiju, kultūru, simboliem, ģērboņiem. Viktorīnas otrajā daļā visi klātesošie piedalījās sporta aktivitātēs, stiprinot sevi, savu pagastu, savu novadu un valsti. Nobeigumā visi klātesoši vienojās kopdarbā “Mans vēlējums Latvijai”.     FOTOGALERIJA

17. novembrī Demenes kultūras namā notika Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gadadienai veltīts koncerts. Koncertu ar svinīgu apsveikumu atklāja Demenes pagasta pārvaldes vadītāja Valentīna Gadzāne. Turpinājumā visi klātesoši varēja izbaudīt skaistas latviešu tautasdziesmas Demenes kultūras nama vokālā ansambļa “Aizturi elpu!” (ansambļa vadītāja Ņina Šukste) un  latviešu dejas  Zemgales vidusskolas deju kolektīva “Zemgalīte” (kolektīva vadītāja Marina Meduņecka) izpildījumā. Koncertā  uzstājās arī duets “Sandra”.

Koncerts noslēdzās ar svētku torti un kopīgu sveču iedegšanu Latvijas kontūrā laukumā pie Demenes kultūras namā. FOTOGALERIJA

Demenes kultūras nams pateicas visiem koncerta dalībniekiem  un skatītājiem, ka šajos svētkos bijāt kopā ar mums.

Pateicamies Demenes pagasta pārvaldei un Daugavpils novada domei par finansiālo atbalstu valsts svētku pasākumu organizēšanā.

No 17. līdz 30. novembrim Demenes pagasta bibliotēkā var apmeklēt izstādi “Latvijas kultūras mantojums. Kino”.