Vakance

Demenes pagasta pārvalde (reģ.nr.90000064227) izsludina pieteikšanos uz vakanci Kultūras nama direktora amatam (amata kods pēc profesiju klasifikatora – 1431 11) uz pamatdarbinieka prombūtnes laiku.

Prasības kandidātiem

–  augstākā humanitārā vai vidējā profesionālā izglītība; priekšroka  –  kultūras nozares vadības  speciālistiem ar pieredzi kultūras darba organizēšanā;

–  pieredze  kultūras pasākumu organizēšanā;

–  zināšanas  kultūras darba  un finanšu  plānošanā, kultūras projektu vadībā;

–  zināšanas par kultūras darbu un tā attīstības procesiem; izpratne par kultūras mantojumu un tradīcijām;

–  komunikabilitāte, atbildība, spēja pastāvīgi organizēt savu darbu, veidot  sadarbību ar pagasta iedzīvotājiem un iestādēm;

–  atskaitīties un izklāstīt publiski paveikto un plānoto (gada plāni, budžeti, sociālie tīkli);

–  augsta atbildības sajūta uzticētiem darba pienākumiem;

–  radoša pieeja darbam;

–  teicamas latviešu valodas zināšanas;

–  publiskās/skatuves runas prasmes;

–  prasme strādāt ar datoru un kultūras datu bāzēm.

Pieteikuma dokumenti

  • iesniegums un motivācijas vēstule
  • CV
  • Izglītības dokumentu kopijas
  • Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – C līmeņa 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);
  • Papildus var iesniegt apmācību (kursu) apguves apliecinošu dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules

Mēs piedāvājam: interesantu un dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā, iespējas profesionālai izaugsmei, stabilu atalgojumu un sociālās garantijas

Pieteikumus sūtīt vai iesniegt personīgi Demenes pagasta pārvaldē līdz 2017.gada 20.novembrim, Briģenes ielā 2, 11.kab., Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads, LV 5442.

Ar kandidātiem sazināsimies telefoniski un uzaicināsim uz darba interviju, ar katru kandidātu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.