Tautas saimes grāmata Demenes pagastā

“Kāds bijis manas tautas, manas dzimtas, manas ģimenes, mans ceļš valsts pirmās simtgades nogrieznī? Kāds mūsu katra un visu kopā ceļš valsts vēsturiskās atmiņas globālā kontekstā?”

Valsts jubileju gaidot, valdība aicinājusi katru iedzīvotāju aktīvāk iesaistīties pasākumos, atrast ideju, kā atzīmēt svarīgo pasākumu. Biedrība RASA piedāvā veidot Latvijas Tautas Saimes grāmatu, tā aktivizējot senioru sabiedrību un katru līdzcilvēku Latvijā un ārvalstu diasporā uzrakstīt veltījumu, vēlējumu, pārdomas, apsveikumu, attīstības ideju Latvijas valstij jubilejā. Par vēsturiskiem laikmeta griežiem, emocijām, cerībām. Par sava dzīves gājuma spilgtām epizodēm, emocijām un to, kādu cilvēks vēlas nākotnē redzēt savu Tēvzemi.

  1. februāri Tautas Saimes grāmata ciemojas Demenes pagastā. Savus ierakstus Saimes grāmatas lappusēs atstāja: Demenes pagasta pārvalde (rakstīja J. Morozova), Demenes pagasta iedzīvotājs Eduards Friļiņš, Zemgales baznīcas draudze (rakstīja R. Beinaroviča), Zemgales vidusskola (rakstīja A. Starovoitova), Demenes pagasta seniori (rakstīja O. Rogoļeva).

Liels paldies visiem, kas piedalījās veidojot Tautas saimes grāmatu.