Sporta aktivitātes Demene

Septembrī, kad jau ir vēsāks laiks,  ar interesi varam atcerēties, kas norisinājās vasaras laikā. Arī sportā jomā mums ir ko atcerēties, jo Demenes pagastā  vasaras laikā notika dažādas sporta aktivitātes, tādas kā futbols, volejbols, ielu basketbols un “sporta starti”. Sporta aktivitātēs bija aicināti piedalīties un aktīvi piedalījās Demenes un Kumbuļu ciemu iedzīvotāji, kā arī Laucesas, Medumu un Skrudalienas pagastu iedzīvotāji.  Kopā ar Demenes un Lauceses pagasta jauniešiem  un jauniešu lietu specialisti vasaras laikā bija realizēts projekts – Vasaras brīvā laika aktivitātes jauniešiem ”Spēka un sporta dienas”, kurš notika pateicoties Augšdaugavas novada domes finansējumam, jauniešu iniciatīvu konkursa “Attīsti sevi” ietvaros.

Jā neesi paspējis piedalīties sporta aktivitātēs – tādā iespēja būs arī rudenī, jo arī rudens laikā

norisināsies dažādas sporta spēles, piemēram “piedzīvojumu aktivitātes”.