Sabiedriskā apspriešana par koku ciršanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvā teritorijā”,  Demenes pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru par kokiem – 2 eglēm, kuras aug pie Demenes pagasta pārvaldes  ēkas Briģenes iela 2, Demene, Demenes pagasts, ciršanu. Sabiedriskās apspriešanas laiks no 23.09.2016.-17.10.2016.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Demenes  pagasta pārvaldē  Briģenes iela 2, Demenes  pagasts, Daugavpils novads. Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda savs  vārds,  uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.

Neskaidrības gadījumā  zvanīt pa tālruni  65476705 (kontaktpersona T.Veļičko)