Radošo darbu konkurss “Mana ģimene”

Tuvojoties Starptautiskajai Ģimenes dienai, Demenes kultūras nams organizē radošo darbu konkursu „Mana ģimene”.

Konkursā   aicināts    piedalīties   jebkurš   iedzīvotājs bez vecuma ierobežojuma. Konkurss   noris 2 nominācijās – rakstisks darbs un vizuālās mākslas darbs.

Konkursam iesniegtam darbam ir jāatbilst tēmai „Mana ģimene” un tam jāatspoguļo dalībnieka izpratne par savu ģimeni. Darbs varētu kļūt par „ģimenes vizītkarti”. —–

Darbs var būt veidots individuāli vai arī tapis kā ģimenes kopdarbs. Katrs dalībnieks  konkursam var iesniegt vienu vizuālas mākslas darbu vai vienu rakstisku darbu.

Vizuālās mākslas darbs var būt veidots uz papīra vai kāda cita materiāla, jebkādā vizuālās mākslas tehnikā un bez izmēra ierobežojuma.

Rakstisks darbs iesniedzams brīvi izvēlētā formā (īsais stāsts, domraksts, dzejolis, pasaka utt.) un tehnikā (rokrakstā vai datorrakstā), darba apjoms – viena A4 formāta lapaspuses.  Rakstisks darbs iesniedzams latviešu vai krievu valodā. Tam var pievienot fotogrāfiju.

Iesniegtam darbam jāpievieno ziņas par autoru (-iem):  vārds, uzvārds, dzimšanas gads, skolēniem – mācību iestāde un klase. Informācijai jābūt salasāmi uzrakstītai.

Konkursam iesniegti darbi tiks izstādīti Ģimenes dienas pasākumā un pēc izstādes atgriezti pēc pieprasījuma.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti 15.maijā Ģimenes dienas pasākumā, kā arī tiks publiskoti Demenes pagasta pārvaldes interneta mājas lapā – www.demene.lv un Demenes pagasta pārvaldes avīzē „Demenes ziņas”.

Lai piedalītos konkursā,  darbi jāiesniedz   līdz 2016.gada 13.maijam Demenes kultūras namā (Briģenes iela 2, Demene, Demenes pag., Daugavpils nov., LV-5442). Rakstiskus darbus ar norādi Konkursam MANA ĢIMENE iespējams sūtīt uz e-pastu: olga.zaikovska@demene.lv.

Papildus informāciju par konkursa norisi var uzzināt, zvanot Demenes kultūras nama direktorei O.Zaikovskai, tālr. 65476708б 29843436

Konkursa_nolikums