Radoša darbnīca “Apsveikums māmiņai”

10.maijā Demenes Kultūras namā notika radoša darbnīca kvilinga tehnikā  “Apsveikums māmiņai” kopa ar Irinu Griškjāni.  Bērni ar prieku mācījās paši radīt krāsainu un interesantu apsveikuma kartīti savam māmiņām un vecmāmiņām.

Paldies mūsu radošajai iedzīvotājai, darbnīcas vadītājai Irinai Griškjānei un visiem, kas piedalījās pasākumā.

Pateicamies par finansiālu atbalstu Demenes pagasta pārvaldei un Daugavpils novada domei.

Fotogalerija