Publiskā apspriešana par darbiem Ignalinas atomelektrostacijā

Paziņojums par Ignalinas atomelektrostacijas A-2 un V-2 bloku demontāžas un dekontaminācijas ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedrisko apspriešanu un priekšlikumu sniegšanas iespēju.

Atsaucoties uz Lietuvas Republikas Vides ministrijas sniegto informāciju, Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk – Birojs) informē, ka ir uzsākta valsts uzņēmuma “Ignalinas atomelektrostacija” paredzētās darbības – Ignalinas atomelektrostacijas (AES) A-2 un V-2 bloku demontāžas un dekontaminācijas – pārrobežu ietekmes uz vidi ziņojuma sabiedriskā apspriešana.

Saskaņā ar sniegto informāciju Ignalinas AES 2009. gada 31. decembrī pārtraukusi elektroenerģijas ražošanu. Kopš 2010. gada 1. janvāra valsts uzņēmuma “Ignalinas atomelektrostacija” galvenā pamatfunkcija ir Ignalinas AES ekspluatācijas pārtraukšana. Ignalinas AES ekspluatācijas pārtraukšanas projekts ietver vairākus apakšprojektus, un paredzētā darbība ir viens no tās apakšprojektiem. Paredzētās darbības norises vieta atrodas aptuveni 8 km attālumā no Latvijas Republikas robežas Lietuvas Republikas  ziemeļaustrumu daļā, Drukšiai ezera krastā.

Informācija par sabiedrisko apspriešanu: Ņemot vērā ierobežojumus Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanai, sabiedriskā apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) no 2021. gada 26. janvāra līdz 25. februārim. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme norisināsies attālināti 2020. gada 5. februārī plkst. 15.00, videokonferences režīmā izmantojot tiešsaistes rīku MS Teams. Ikviens interesents var pievienoties sanāksmei, tīmekļa saite tiks publicēta Biroja tīmekļvietnē, sadaļas IVN apakšsadaļā Pārrobežu IVN www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/parrobezu-ivn.

Ar dokumentiem pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma kontekstā var iepazīties šeit:

Rakstiskus komentārus, ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt Birojā līdz 2021. gada 25. februārim: vpvb@vpvb.gov.lv vai pa pastu uz Biroja adresi Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV-1045, tālrunis 67321173.