Publiskā apspriešana Demenes pagastā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvā teritorijā”, Demenes pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru par kokiem – 2 eglēm, kuras aug Pumpuru iela 3, Demene, Daugavpils novads, kuri krītot stiprā vējā apdraud cilvēku un īpašumu drošību, nozāģēšanu. Sabiedriskās apspriešanas laiks no 1.12.2016.-21.12.2016.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Demenes  pagasta pārvaldē  Briģenes iela 2, Demenes  pagasts, Daugavpils novads. Sniedzot priekšlikumus, obligāti jānorāda savs  vārds,  uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.

2016.gada 21.decembrī publiskā apspriešana notiks plkst.9.00 Pumpuru ielā 3, Demene, Demenes pagasts.

Neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni  65476706 (kontaktpersona V.Valainis)