Pirmā mācību diena Zemgales vidusskolā

Patiešām rudenīgs septembris atnācis ar košo pušķu mozaīku un gardo ābolu smaržu. Atkal ar skaļām balsīm un bērnu smiekliem atdzīvinājās Zemgales vidusskola.

  1. septembris tika sagaidīts ar pozitīvām emocijām un laimīgām acīm skolēnu un vecāku sejā. Svinīgajā līnijā ar aplausiem tika sagaidīti topošie absolventi – 12 . klases skolēni un 1.klases skolēni, kuri tikko uzsāk savas mācības skolā. Iegūt jaunas zināšanas pirmklasniekiem palīdzēs viņu klases audzinātāja Nataļja Kolomažņikova.

Skolas direktors Aleksandrs Petkevičs visiem klātesošajiem novēlēja interesantu un notikumiem bagātu jauno mācību gadu. Par prieku visiem pirmklasnieki skandināja pantiņus par skolu. Visus skolēnus apsveica Demenes pagasta pārvaldes vadītāja Valentīna Gadzāne un novēlēja skolēniem attīstīt savus talantus un spējas, bet vecākiem vienmēr būt par atbalstu saviem bērniem. Un tad skanēja pirmais zvans, kurš aicināja visus uz pirmo mācību stundu.

Lai visiem sapņi piepildās, un jaunais mācību gads ir veiksmīgs un atklājumiem bagāts!

T. Kavševiča, direktora vietniece audzināšanas jomā