Pieteikšanās valsts atbalstam apkurei Augšdaugavas novadā

Energoresursu cenu pieauguma kompensēšanai paredzēts atbalsts mājsaimniecībām, kas apkurē izmanto elektroenerģiju, dabasgāzi, koksnes briketes, koksnes granulas un malku,


MĀJOKĻA ĪPAŠNIEKS VAI ĪRNIEKS var iesniegt pieteikumus valsts atbalstam siltumenerģijas izmaksu segšanai 2022./2023. apkures sezonai:

 1. Elektroniski –portālā www.epakalpojumi.lv, vai
 2. Klātienē – Demenes pagasta pārvaldē ( t. informācijai: 65407682, 28328393, 29468465), vai
 3. Demenes pagasta bibliotēkā var saņemt konsultatīvo atbalstu iesnieguma aizpildīšanā portālā www.epakalpojumi.lv –
  ja Jums ir internetbankas pieslēgums (t. informācijai 65476707)

Dokumenti, kas jāņem līdzi:

 • Personu apliecinošs dokuments;
 • Mājokļa īpašuma īpašuma tiesības tiks pārbaudītas lietojumprogrammā. Ja iesniedzējs nav mājokļa īpašnieks, jāuzrāda īres līgums vai mantojuma apliecība vai cits dokuments, kas apliecina mājokļa valdījuma tiesības;
 • Ja ir – kases čeks vai rēķins un apmaksu pierādošs dokuments par koksnes granulu, brikešu vai malkas iegādi vienam mājoklim.
 • bankas/ pasta konta rekvizītus.

PIETEIKUMA IESNIEGŠANA ELEKTRONISKI

No 1. oktobra pietiekumu iespējams iesniegt elektroniski. Lai to izdarītu:

 1. nepieciešams doties uz elektronisko pakalpojumu sistēmu epakalpojumi.lv
 2. galvenajā lapā meklēt izvēlni “Pieteikšanās energoresursu atbalstam”
 3. vēlreiz apstiprināt savu izvēli
 4. iepazīties ar autorizēšanās prasību un autorizēties pakalpojumam
 5. veikt autorizāciju sev vēlamā veidā (internetbanka vai e-paraksts)
 6. piekrist lietošanas noteikumiem un turpināt
 7. pievienot jaunu iesniegumu vai apskatīt pievienotos iesniegumus
 8. izvēlēties adresi (no īpašuma saraksta, ja īpašumu reģistrā norādīts (logi aizpildīsies automātiski, nebūs nepieciešams pierādījuma dokuments) vai ievadot adresi (logi jāaizpilda manuāli, nepieciešams pierādījuma dokuments)
 9. izvēlēties atbilstošo apkures veidu (malka, granulas briketes, elektroenerģija), atzīmēt dokumentu (ir/nav), apliecināt sniegto ziņu patiesumu
 10. ievadīt informāciju par pieprasījuma iesniedzēju, iesniedzēja bankas informāciju, uz kuru veikts atbalsta pārskaitījumu
 11. pēdējā solī pārbaudīt informāciju un iesniegt pieteikumu

Par malku, kas iegādāta līdz š.g. 31. augustam un kurai nav maksājuma apliecinoša dokumenta, valsts kompensēs fiksētu vienreizēju atbalstu 60 EUR uz vienu mājokli. Pieteikumus atbalsta saņemšanai pašvaldībā būs jāiesniedz no 2022. gada 1. oktobra līdz 30. novembrim.

Malkai, kas iegādāta no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim un kurai ir maksājuma apliecinošs dokuments, noteikts cenu līmenis, no kura sāks sniegt atbalstu – 40 EUR/ber.m3. Valsts kompensēs izmaksu pieaugumu 50% apmērā (t.i., ja izmaksas pārsniegs 40 EUR/ber.m3), bet ne vairāk par 15 EUR/ber.m3. Maksimālais atbalsta apjoms, par kuru varēs saņemt atbalstu, vienai mājsaimniecībai būs 35 ber.m3. Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim. Pieteikumus atbalsta saņemšanai pašvaldībā būs jāiesniedz no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Koksnes briketēm un koksnes granulām cenu slieksnis noteikts 300 EUR par tonnu (aptuveni 65 EUR/MWh). Arī šeit izmaksu pieaugums tiks kompensēts 50% apmērā (t.i., ja izmaksas pārsniedz 300 eiro/tonnā), bet ne vairāk kā 100 EUR/tonnā apmērā. Maksimālais apjoms, par kuru varēs saņemt atbalstu, vienai mājsaimniecībai būs 10 tonnas. Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlimMaksājumu apliecinošie dokumenti ir obligāti.

Mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto elektroenerģiju, atbalsts tiks piešķirts tiem elektroenerģijas lietotājiem, kuru patēriņš ir lielāks par 500 kWh mēnesī, bet ne vairāk kā 2000 kWh, ja elektroenerģija tiek izmantota apkurei, balstoties uz apkures sistēmas ar elektroenerģiju pašdeklarācijas principu. Valsts kompensēs 50% no elektroenerģijas cenas, kas pārsniegs 0,160 EUR/kWh, bet ne vairāk kā 100 EUR/MWh. Jebkurai mājsaimniecībai pirmās patērētās 500 kWh būs jāapmaksā atbilstoši elektroenerģijas tirgotāja noteiktajai elektroenerģijas cenai, bet tiks kompensēts patēriņš, kas pārsniedz šo slieksni. Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlimpašvaldībā pieteikumus jāiesniedz no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam. Maksājumu apliecinošie dokumenti ir obligāti.

Papildus informācija:šeit

Infografikas par atbalsta pasākumiem:

Atbalsts mājokļiem ar malkas apkuri

Privātmājas apkure ar granulām (1. piemērs)

Privātmājas apkure ar granulām (2. piemērs)

Dzīvokļa apkure ar centrālo siltumenerģiju (1. piemērs)

Dzīvokļa apkure ar centrālo siltumenerģiju (2. piemērs)

Atbalsts mazaizsargātajām grupām

Valsts atbalsts mājsaimniecībām siltumenerģijas izmaksu segšanai

Mājokļa pabalsta pieejamības uzlabošana