Paziņojums

Demenes pagasta pārvalde, pamatojoties uz Daugavpils, novada domes 2015. gada 24. septembra lēmuma Nr.795 “Par kritēriju apstiprināšanu Daugavpils novada pašvaldības dalībai Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 4.punktu aicina pagasta iedzīvotājus 21. oktobrī plkst. 15.00 ierasties Demenes kultūras namā, Demenes ciems, lai iepazītos ar Daugavpils novada pašvaldības ceļu atlases kritērijiem konkursam, un piedalīties projektā ietvertā Demenes pagasta ceļa Bērzkalni-Razvilka(1.un 2. kārtas) apspriešanā.

—–

celu_apraksts_deputatiem
lemuma_projekts_kriteriji

sapulcu_saraksts