Paziņojums vecākiem

Sakarā ar izmaiņām ēdināšanas samaksas kārtībā, sākot no 2018.gada 1.septembra, samaksu par bērnu ēdināšanu iespējams veikt šādos veidos:

  • Demenes pagasta pārvaldes kasē (Briģenes iela 2, Demene). Kases darba laiks: Pirmdiena – 8.30-12.00, 12.30-17.00. Otrdiena – 8.00-12.00. Trešdiena – 12.30-16.30. Ceturtdiena – 8.00-12.00.
  • caur internetbanku. Rekvizīti: Demenes pagasta pārvalde

Reģistrācijas Nr.: 90000064227
Banka: Valsts kase
Bankas kods: TRELLV22

Konta nr. LV70TREL9812127006000

Mērķis “par ēdināšanu” (obligāti norādīt bērna vārdu, uzvārdu un klasi, ēdienreizes veidu -brokastis, pusdienas, launags, internāts, dienu skaitu).

Samaksu par bērna ēdināšanu nākamajā mēnesī lūdzam veikt līdz katra iepriekšējā mēneša 28.datumam:

  • pirmsskolas 2-4-gadīgo grupa – 1,14 euro dienā (brokastis – 0,29 euro, pusdienas – 0,65 euro, launags – 0,20 euro);
  • pirmsskolas 5-6-gadīgo grupa – brokastis 0,29 euro dienā;
  • -9.klase – launags 0,28 euro dienā;
  • internāts 1.-9.klase – brokastis – 0,57 euro dienā, launags – 0,28 euro dienā, vakariņas – 0,57 euro dienā;
  • internāts 10.-12. klase – 2,27 euro dienā (brokastis – 0,57 euro, pusdienas – 0,85 euro, launags – 0,28 euro, vakariņas – 0,57 euro);
  • -12.klase – pusdienas 0,85 euro dienā, launags 0,28 euro dienā.

Maksa par ēdināšanas pakalpojumu apstiprināta ar 2017.gada 28.septembra Daugavpils novada domes lēmuma nr.346 “Par skolēnu un audzēkņu ēdināšanas pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestādēs” 1.5.punktu.

 

Uzmanību! No 2018.gada 1.septembra Zemgales vidusskola vairs nepieņems naudu par bērnu ēdināšanu.

Skolas administrācija