Paziņojums par norēķinu kases darba laiku

      No 2023. gada 12. aprīļa līdz 2023. gadam 25. aprīlim

       tiks slēgta Augšdaugavas novada pašvaldības Demenes pagasta pārvaldes norēķinu kase Briģenes ielā 2,Demenē.

          Apmaksu var veikt jebkurā Augšdaugavas novada pašvaldības kasē vai kādā no šiem norēķinu kontiem bankās:

                               Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas reģistrācijas  Nr.90009117568

                            SWEDBANK  AS, LV25HABA0551028288065, bankas kods: HABALV22

                              AS  “SEB banka”, LV79UNLA0055002791210, bankas kods: UNLALV22

                           AS “Citadele banka”, LV05PARX0012925680001, bankas kods PARXLV22

                  Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.