Paziņojums par kases darba laiku

                 No 2022.gada 13.jūnija līdz 2022.gadam 17.jūnijam

       tiks slēgta Augšdaugavas novada pašvaldības Demenes pagasta pārvaldes norēķinu kase pēc adreses Briģenes iela 2,Demene.

          Apmaksu var veikt jebkurā Augšdaugavas novada pašvaldības kasēs vai no šiem norēķinu kontiem bankās:

                               Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas reģistrācijas  Nr.90009117568

                            SWEDBANK  AS, LV25HABA0551028288065, bankas kods: HABALV22

                              AS  “SEB banka”, LV79UNLA0055002791210, bankas kods: UNLALV22

                           AS “Citadele banka”, LV05PARX0012925680001, bankas kods PARXLV22

                  Atvainojamies par sagādātām neērtībām.