Paziņojums par Demenes pagasta pārvaldes norēķinu kases darba laiku

Paziņojums..
Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, no 2020.gada 12.marta līdz ārkārtas situācijas atcelšanai,tiks slēgta Demenes pagasta pārvaldes norēķinu kase pēc adreses Briģenes iela 2,Demenē.
          Apmaksāt sniegtos pakalpojumus var internetbankā.
Banku konti:

1.     Skolēnu ēdināšana.

Valsts kase
LV70TREL9812127006000  –  BIC:TRELLV22

2.      Komunālie  pakalpojumi.

AS’’Swedbank’’LV90HABA0551028253236 
–  BIC:HABALV22

3.      Zemes noma un nekustamā īpašuma nodoklis.

AS’’Swedbank’’LV37HABA0551028253317
 –  BIC:HABALV22

Atvainojamies par sagādātām neērtībām.