Par zemo lidojumu uzsākšanu Latvijas gaisa telpā

  No šī gada 1. jūnija stājas spēkā jauna zemo lidojumu sistēma, kas nosaka militāro gaisa kuģu zemo lidojumu veikšanu Latvijā.  Zemo lidojumu procedūru ir apstiprinājusi valsts aģentūra ,,Civilās aviācijas aģentūra” (saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 507 ,,Noteikumi par gaisa telpas pārvaldību, struktūru un tās mainīšanas kārtību”).

Kā Latvijas pašvaldības informēja Latvijas Aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis, laikā, kad Krievijas Federācijas rīcība Ukrainā ir kardināli mainījusi drošības situāciju Eiropā un pasaulē, Latvijai ir īpaši svarīgi stiprināt sadarbību ar Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalstīm, lai garantētu Latvijas robežu neaizskaramību un valsts drošību. Apliecinot NATO dalībvalstu atbalstu Baltijas valstu drošībai, vairākas dalībvalstis jau ir nosutījušas papildu lidaparātus Baltijas valstu gaisa telpas aizsardzībai un patrulēšanai (Baltic Air Policing). ”Diskusijās ar NATO dalībvalstu aizsardzības ministriem un NATO Štāba vadību esam diskutējuši par to, kā iespējami efektīvi stiprināt Baltijas valstu drošību. Viennozīmīgi ir skaidrs, ka viens no galvenajiem priekšnoteikumiem ir reāliem apstākļiem tuvi mācību  vingrinājumi, tai skaitā arī ar dažāda veida  militārajiem lidaparātiem.” —–

Ministru kabinets 2014. gada 25. aprīlī saskaņā ar Nacionālās drošības likuma 10. panta pirmās daļas 6. punktu izdevis rīkojumu Nr. 183 ,,Par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas atbalstu Latvijas drošības un aizsardzības spēju stiprināšanai miera laikā”, kas nosaka kārtību, kādā NATO dalībvalstis aktīvi piedalās kopīgās militārajās mācībās un vingrinājumos Latvijā. Viens no mācību un vingrinājumu veidiem ir gaisa kuģu zemie lidojumi. Tie ir specifiski militāri taktiskie lidojumi, kuri ir nepieciešami, lai militāro gaisa kuģu piloti varētu uzturēt kvalifikāciju un atbilstošas spējas Baltijas valstu gaisa telpas drošības garantēšanai un aizsardzībai. Jau šobrīd Baltijas valstu gaisa telpās aizsardzības un patrulēšanas misijas laikā militārie lidaparāti veic lidojumus nelielā augstumā, lai veiktu gaisa kuģu, kas pārkāpj lidojumu noteikumus, vizuālo identifikāciju. Tomēr šādu lidojumu, kas tiek uzskatīti par kaujas lidojumiem, veikšana var notikt pilnvērtīgi un droši tikai tad, ja iepriekš ir veikti treniņlidojumi, apzinot Latvijas dažādo vietu ģeogrāfiskās, reljefa, laika apstākļu un citas specifiskās īpatnības. Šādi apmācību lidojumi tiek veikti arī citās NATO un Eiropas Savienības dalībvalstīs un tie tiek uzskatīti par ierastu praksi.

Jaunā zemo lidojumu sistēma atbilst Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas (ELIROCONTROL) un NATO drošības standartu prasībām un nosacījumiem, kas jaievēro militārajiem gaisa kuģiem Eiropas Savienības un Latvijas gaisa telpā. Tā, piemēram, zemos lidojumus, kā to nosaka Ministru kabineta 2006. gada 21. novembra noteikumi Nr.966 ,,Kārtība, kādā militārās aviācijas gaisa kuģi veic lidojumus Latvijas Republikas gaisa telpā”, ir atļauts veikt tikai darbadienās diennakts gaišajā laikā no plkst. 8.00 līdz plkst. 18.00, nepārsniedzot 3 stundu ilgumu, un tie nedrīkst būt zemāki par 61 metru virs pārlidojamās virsmas (tas nozīmē – ne zemāk par 61 metru, piemēram, virs sakaru torņa vai kāda cita virszemes objekta). Zemie lidojumi netiks veikti arī virs apdzīvotām vietām, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju, kā arī virs valsts nozīmes paaugstinātās bīstamības objektiem, rūpnieciskā riska teritorijām un no l. marta līdz 1. novembrim – virs dabas rezervātiem, nacionālajiem parkiem un dabas lieguma ,,Lubāna mitrājs”.

Kā uzsvēra Aizsardzības ministrs, zemie lidojumi tiks veikti atbilstoši drošības prasībām, lidaparātu radītais troksnis būs īslaicīgs un nevarētu radīt iedzīvotājiem būtiskas neērtības.

Informāciju par zemo lidojumu plāniem, norises vietām un laiku katrs Latvijas iedzīvotājs varēs apskatīt Nacionālo bruņoto spēku interneta vietnēs sadaļas ,,Aktualitātes” apakšsadaļā ,.Pasākumu kalendārs” (http://www.mil.lv/Aktualitates,Pasakumu kalendars.aspx) vismaz mēnesi pirms to veikšanas.

 Par zemo lidojumu uzsaksanu