Par rudens lapu dedzināšanu var piespriest sodu līdz 2100 eiro

Rudenī iedzīvotājiem aktuāls jautājums ir, ko iesākt ar savāktajām koku lapām. Vai tās drīkst dedzināt? Ja drīkst, tad kur un kad? Ja nedrīkst – kurp tās vest?

Atkritumu, tajā skaitā bioloģisko, apsaimniekošanas jautājumi ir katras pašvaldības kompetencē. Tas nozīmē, ka katrai pašvaldībai ir jānodrošina iespēja iedzīvotājiem atbrīvoties arī no šā veida atkritumiem.

Lapu sadedzināšana ir viens no vienkāršākajiem un biežāk izmantotajiem veidiem, kā no tām atbrīvoties. Katras pašvaldības kompetencē ir izlemt, vai atļaut savā teritorijā dedzināt organiskos atkritumus. Rīgas domē norāda, ka pašvaldībā ir aizliegts dedzināt lapas. Savukārt atsevišķās pašvaldībās saistošie noteikumi paredz, ka sausās lapas, zarus un citus organiskos atkritumus drīkst dedzināt nelielos daudzumos pavasarī. Līdz ar to, pirms ķeraties pie lapu dedzināšanas, nepieciešams pārliecināties, vai pašvaldības saistošie noteikumi to ļauj. Pretējā gadījumā šāda rīcība ir sodāma. Ja šie noteikumi tiek pārkāpti, tad, pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75.panta 1.daļu, cilvēkiem tiek piemērots administratīvais sods.» Sods par šo noteikumu neievērošanu fiziskām personām ir no 70 līdz 1000 eiro, juridiskām personām no 280 līdz 2100 eiro. —–

Nereti iedzīvotāji rudens talku laikā savāktās lapas izmet piemājas mežā. Mēs vēlamies atgādināt, ka šāda rīcība ir uzskatāma par vides piegružošanu. «Par atkritumu nesankcionētu izgāšanu vietās, kur tas nav paredzēts, būs tie paši sodi, tikai lēmums būs bargāks, un ir iespējama pat transportlīdzekļu konfiskācija,» piebilst Rīgas Pašvaldības policijas Latgales pārvaldes galvenais inspektors.

Informācijas avots:

Portāls TVNET

http://www.tvnet.lv/zala_zeme/daba/582699-par_rudens_lapu_dedzinasanu_var_piespriest_sodu_lidz_2100_eiro?utm_source=apollo.lv&utm_medium=advert_1/inc-47&utm_campaign=Links-from-our-channels