Par meža ugunsnedrošo laikaposmu

Valsts Meža dienests informē, ka, pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 82 “Ugunsdrošības noteikumi” 29.punktu un hidrometeoroloģisko prognozi, noteikts meža ugunsnedrošā laikaposma sākums visā valsts teritorijā sākot ar 2016.gada 2.maiju.