Par izmaiņām privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas un zemes izpirkuma līgumu slēgšanas pakalpojumu sniegšanā

Attīstības finanšu institūcija ALTUM ir specializēta, valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas savā darbībā fokusējas uz valsts atbalsta sniegšanu uzņēmējiem, ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstīšanu. Vienlaikus ALTUM valsts uzdevumā veic privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanu un slēdz zemes izpirkuma līgumus.

ALTUM informē, ka no 2016. gada 1. maija tiek mainīta privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas un zemes izpirkuma līgumu slēgšanas vieta. Pakalpojumus, kas saistīti ar privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanu un zemes izpirkuma līgumu slēgšanu, no š.g. 1. maija ALTUM sniegs Rīgā, Elizabetes ielā 41/43 (2. stāvā). ALTUM reģionālie centri turpmāk šos pakalpojumus nesniegs.

Papildus informējam, ka informācijas sistēmu ieviešanas darbu dēļ š.g. 29. aprīlī un 2. maijā augstākminētie pakalpojumi nebūs pieejami. —–

Nepieciešamības gadījumā iedzīvotājus lūdzam sazināties ar ALTUM Privatizācijas nodrošināšanas un atbalsta departamenta speciālistiem pa tālruņiem:

– par privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanu – pa tālr. 6777 4388;

– par zemes izpirkuma līgumu slēgšanu – pa tālr. 6777 4170.

ALTUM šobrīd ievieš aptuveni 20 dažādas atbalsta programmas, kas paredzētas gan biznesa uzsācējiem un mikrouzņēmumiem, gan mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, gan lauksaimniekiem, kā arī citas īpašām aizņēmēju grupām paredzētas programmas. ALTUM ir Latvijas Zemes fonda pārvaldītājs. Visas uzņēmējdarbības valsts atbalsta programmas ir pieejamas arī Daugavpils novada iedzīvotājiem.

Par ALTUM piedāvājumu uzņēmumiem lūdzam sazināties ar ALTUM Daugavpils reģionālā centra vadītāju Andreju Zelču, tālr. 65427708, 29504813.