Par izmaiņām pasažieru vilcienu kustības sarakstos

Latgales plānošanas regions informē

ka saskaņā ar Sabiedriskā transporta padomes 2014. gada 10. janvāra (prot.1§3) lēmumu Nr.3 „Par operatīvo lēmumu izpildes nodrošināšanu 3.1.1.punktu un AS “Pasažieru vilciens” 2016. gada 30. maija rīkojumu Nr.165 “Īslaicīgu izmaiņu saskaņošanas kārtība sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā dzelzceļa maršrutos” Direkcija ir saskaņojusi AS “Pasažieru vilciens” iesniegtās izmaiņas vilcienu kustībā maršrutā Rīga – Daugavpils šā gada 17.septembrī.

Vilcienu kustības saraksts maršrutā Rīga-Daugavpils
Vilciena Nr.   802
Izpildes dienas     17.09.2018.
Īpašas atzīmes par vilcienu kursēšanu  
Vagonu skaits   3 – 6 vag.
tai skaitā vagoni ar numurētām vietām  
Nr. Stacijas (pieturas punkta) Attālums no  
p.k. nosaukums maršruta sākuma
(km)
1 Rīga-pas. 0 7.40
2 Jāņavārti 4 7.49
3 Salaspils 18 8.01
4 Ogre 34 8.16
5 Lielvārde 51 8.30
6 Jumprava 62 8.40
7 Skrīveri 72 8.50
8 Aizkraukle 82 9.00
9 Koknese 94 9.11
10 Alotene 103 9.19
11 Pļaviņas 112 9.30
12 Ozolsala 121 9.38
13 Krustpils 129 9.48
14 Trepe 146 10.03
15 Līvāni 158 10.14
16 Jersika 169 10.25
17 Nīcgale 186 10.39
18 Vabole 198 10.50
19 Līksna 203 10.56
20 Daugavpils 218 11.26

 

 

Ar cieņu,

Latgales plānošanas reģiona

Administrācijas vadītāja                                                                   Iveta Maļina – Tabūne