PAR DARBA DIENAS PĀRCELŠANU

Pamatojoties uz Ministru kabineta 26.05.2014. Rīkojumu Nr.245 “Par darba dienu pārcelšanu 2015.gadā” , darba diena 2015.gada 22.jūnijā  Demenes pagastā pārvaldē tiks pārcelta uz 2015.gada 27.jūniju. Darba diena 27. jūnijā no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.30