Par asenizācijas mucas pakalpojumu

Demenes pagasta pārvaldes komunālais dienests sniedz asenizācijas mucas pakalpojumus Demenes pagasta pārvaldes teritorijā.

Maksas pakalpojuma izcenojums par 1  stundu – 17.36 EUR ar PVN

Pakalpojuma pieteikšanai zvanīt pirms pakalpojuma saņemšanas savlaicīgi Demenes pagasta pārvaldes komunālā dienesta mehāniķim Pjotram Šilvanam mob. 28603681, vai griesties Demenes pagasta pārvaldes komunālā dienesta darbnīcās pēc adreses Draudzības ielā 26, Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads.