Pakalpojumi

PUBLISKIE INTERNETA PUNKTI

Kumbuļu grāmatu ārējās izsniegšanas punkts
Upes iela 6, Kumbuļi, Demenes pagasts
pirmdien-ceturtdien: 8.00-16.30
piektdien: 8.00-15.30
Jeļena Elksniņa t. 65475050 jelena.elksnina@demene.lv  4 datori lietotājiem konsultācijas par interneta lietošanu
Par maksas pakalpojumiem Demenes pagastā
Apbedīšanas pabalsts 
Aprūpe mājās 
Civilstāvokļa reģistru ierakstu labošana un papildināšana, atjaunošana un anulēšana 
Deklarētās dzīvesvietas reģistrācija 
Dzimšanas dienas pabalsts 
Dzimšanas fakta reģistrācija
Iesniegumu pieņemšana un izskatīšana pašvaldībās 
Izziņa par maznodrošinātā statusa piešķiršanu 
Izziņa par trūcīgo statusa piešķiršanu 
Konsultācijas un vispārīgās informācijas sniegšana par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem 
Laulības reģistrācija 
Miršanas fakta reģistrācija 
Pabalsta piešķiršana garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai
Pabalsts bērnu izglītības procesa nodrošināšanai 
Pabalsts kurināmā iegādei vai dzīvokļa pabalsts 
Pabalsts onkoloģisko saslimšanu pacientiem
Pirmsskolas izglītības pakalpojumi 
Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršana 
Uzņemšana izglītības iestādē vai grupā 
Vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņa
Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā 
Vienreizējs pabalsts no ieslodzījuma vietas atbrīvotajām personām