Oktobra jautājumi konkursā “Mans novads Latvijā”

Ja Tev ir 16-25 gadi, no 2016. gada februāra līdz novembrim piedalies konkursā “Mans novads Latvijā”.

Katru mēnesi Daugavpils novada informatīvajā izdevumā “Daugavpils Novada Vēstis” un mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv tiks publicēti jautājumi, uz kuriem atbildes jāiesniedz elektroniski uz adresi irena.bulasa@dnd.lv līdz nākamā mēneša 15. datumam, ar norādi atbildes konkursam “Mans novads Latvijā”. Uzvarētājs būs tas, kurš konkursa norises laikā būs iesūtījis visvairāk pareizo atbilžu. Balvā – ekskursija pa kultūrvēsturiskām vietām.

OKTOBRA JAUTĀJUMI:

1) Cik daudz un kādi 1.pasaules karā kritušo karavīru apbedījumi atrodas Demenes pagasta teritorijā (Atbildes formāts – Apbedījumu vietu nosaukumi, atrašanās vieta, kādi karavīri, kuros gados krituši  – nedaudzu konkrētu teikumu veidā)

2) Bruņu muiža, Ilgu muiža, Šenheidas muiža Skrudalienas pagastā. Kādu dzimtu vēsture ir saistīta ar šīm trijām muižām? (Atbildes formāts – neliels pētījums A4 lpp. apjomā)

3) Kāds ķieģeļos iespiests uzraksts vietām ir redzams Fabijanovas (Jāņuciema) Lielmocekļa Georgija Uzvaras nesēja pareizticīgo baznīcas ārsienās? (Atbildes formāts – kāds uzraksts, kuras debespuses sienās)

Atbildes gaidīsim līdz 15. novembrim!