Noritēja Demenes pagasta lauksaimnieku un uzņēmēju rudens atpūtas vakars

4.novembrī, kad lauku darbi jau ir padarīti Demenes kultūras namā notika pirmais Demenes pagasta lauksaimnieku un uzņēmēju rudens atpūtas vakars. Neskatoties kā ārā jau bija ziemā, zālē valdīja rudens atmosfēra.

Demenes pagasta lauksaimniekus un uzņēmējus uzrunāja un sveica  Demenes pagasta pārvaldes vadītāja Valentīna Gadzāne. Turpinājumā  notika koncerts, kurā piedalījās Silenes kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis „Līgaviņas” (vadītāja Rozālija Almakajeva) un Demenes kultūras nama jauktais vokālais ansamblis „Aizturi elpu!” (vadītāja Ņina Šukste).

Pasākuma norises laikā tika organizēta rudens ražas (ķirbja, ābolu sulas, ziemas salātu, ievārīju, malkas, medus, graudu u.c.) izsole, kura notika pateicoties pasākuma sponsoriem – Demenes pagasta uzņēmējiem un lauksaimniekiem un iedzīvotājiem.

Vakara turpinājumā pasākuma viesi priecājās par iespēju atpūsties, klausījās sirdij mīļās melodijas un dejoja muzikantu Vitālija un Artūra mūzikas pavadījumā.

Pateicamies māksliniekiem par uzstāšanos, sponsoriem par atsaucību un dalību, Daugavpils novada domei un Demenes pagasta pārvaldei par finansiālo atbalstu.

Fotogalerija