No 14.maija Latvijas Radio (LR) maina raidītāju frekvences programmām “Latvijas Radio 1” un “Latvijas Radio 3 – Klasika”

Frekvenču izmaiņas ir saistītas ar tehniskiem uzlabojumiem programmu apraidē, lai palielinātu Latvijas Radio pieejamību klausītājiem Latgales reģionā un paplašinātu raidītāja signāla uztveramības zonu Daugavpilī un tās tuvākā un tālākā apkaimē.

Izmaiņas no 14.maija Daugavpilī un tās apkārtnē attieksies uz divām Latvijas Radio programmām:

  • Latvijas Radio 1  raidīs  FM 90,6 MHz    frekvencē;

  • Latvijas Radio 3   Klasika   raidīs    FM 88,1 MHz   frekvencē. —–

“Latvijas Radio turpina pildīt Sabiedriskajā pasūtījumā noteiktos uzdevumus, tāpēc, lai uzlabotu uztveršanas kvalitāti, sadarbībā ar VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” un saskaņojot ar VAS “Elektroniskie sakari” izmainām frekvences uz tādām, kurās uztveršanai ir mazāk traucējumu. Rudenī plānojam arī palielināt raidītāju jaudu. Tas uzlabos uztveršanas kvalitāti ne vien LR pirmajai programmai, bet arī programmai “Klasika”, kas varētu būt interesanta plašam klausītāju lokam vienā no lielākajām Latvijas pilsētām un tās apkaimē,” norāda Latvijas Radio valdes loceklis tehniskānodrošinājuma jautājumos Uldis Lavrinovičs .

Līdz 13.maija pusnaktij LR1 Daugavpilī vēl raidīs FM 106,1 MHz un LR3 – FM 90,6 MHz. Līdz ar frekvenču maiņu no 14.maija LR1 tiks piešķirta līdzšinējā LR3 frekvence, savukārt LR3 raidīs jaunā frekvencē. Abi kanāli pagaidām saglabās esošo izejas jaudu: LR1 – 1 kW un LR3 – 0,3kW.

Latvijas Radio atgādina, ka apraide pārējā valsts teritorijā nemainās un klausītāji Latvijas Radio veidotās programmas arī turpmāk varēs klausīties jau ierastajos FM viļņos.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai Latvijas Radio interneta vietnē latvijasradio.lv . Latvijas Radio jaunumiem iespējams sekot līdzi arī sociālo tīklu kontos twitter.com/LatvijasRadio , facebook.com/LatvijasRadio undraugiem.lv/latvijasradio.

Laura Elizabete Vanaga
Latvijas Radio preses sekret āre
Tā lr. 67206691; mob. 26587875
E-pasts: laura.vanaga@radio.org.lv