Medumu un Briģenes ezerā licence makšķerēšanai vairs nav nepieciešama

Licencētās makšķerēšanas organizētāji gan Briģenes, gan Medumu ezerā vairs neorganizē šo procesu. Līdz ar to, makšķerēšanai minētajos ezeros vairs nav nepieciešama licence.

Lai turpinātu makšķerēt, makšķerniekam nepieciešama tikai makšķernieka karte.

Makšķernieku karšu cenas ir atrodamas šeit: manacope.lv/products.