Mātes diena – Ģimenes svētki Demenē

Saulainā 2015.gada 10.maija svētdienā Demenē notika Mātes dienas un Ģimenes svētku pasākums.

Svētku programma sākās ar Demenes kultūras nama vokālā  ansambļa “Aizturi elpu!”  un teātra pulciņa “Marija&Co” uzstāšanos. Vokālais ansamblis nodziedāja sirsnīgas dziesmas, teātra pulciņa dalībnieki apsveica māmiņas ar skaistiem dzejoļiem par māmiņām un vecmāmiņām, apsveica ar ziediem, kā arī pastāstīja mazajam cālēnam, kas ir ģimene. 

Pasākums turpinājās ar mazuļu ratiņu, bērnu velosipēdu un citu braucamrīku parādi. Bērnu ratiņu parādē piedalījās 5 māmiņas ar bērniem. Bērnu velosipēdu parādē piedalījās 7 bērni. Citu bērnu braucamrīku parādē piedalījās 3 bērni (2 ar skrituļiem un 1 ar skrejriteni).  Parāžu dalībnieki  ciemiņiem atgādināja bērnību un parādīja, ka  var, liekot lietā radošu izdomu, humoru, rokdarbu prasmes, parastus mazuļu braucamrīkus, bērnu velosipēdus, skrejriteņus,  padarīt tos par skaistām, jautrām un svētku noskaņu nesošām lietām.

Pasākuma laikā katrs ģimenes loceklis varēja piedalīties dažādās aktivitātēs. Mātes pierādīja, ka savu bērnu var atpazīt ar aizvērtām acīm, kā arī sacenšas bērnu pasāku un dziesmu minēšanā; tēvi un vectēvi pierādīja ka viņi ir īsti vīrieši un sacenšas stipruma konkursos; tēvi kopā ar bērniem savām mīļajām māmiņām darināja priekšautus; vecmāmiņas “cepa” pankūkas; —–bērni apdāvināja savas māmiņas un vecmāmiņas ar mīļiem vārdiem; ģimeņu komandas cēla savu sapņu māju, katram ķieģelim piešķirot īpašu nosaukumu.  Pasākuma apmeklēji varēja apskatīt Zinaīdas un Viktora Skreteļu  ģimenes rokdarbu izstādi un bērnu darbu izstrādi, ko organizēja Demenes pagasta bibliotēka. Bērni varēja uzzīmēt apsveikumu savai māmiņai, vecmāmiņai vai ģimenei uz asfalta, kā arī darināt kompozīcijas no papīra. Pasākuma laikā tika veidots Demenes pagasta ģimeņu koks, vecāki uz koka līmēja zaļas lapiņas un bērni līmēja augļus – ābolus.  

Neskatoties, ka ģimenes svētki Demenes pagastā tika svinēti pirmo reizi, pasākums izdevās daudzveidīgs un interesants. Cerēsim, ka Ģimenes svētku svinēšanas tradīcija saglabāsies un turpināsies arī turpmāk. Pateicamies visiem pasākuma dalībniekiem par dalību pasākumā un pasākuma organizētājiem par paveikto darbu. Pateicamies par materiālo atbalstu Daugavpils novada domei un  Demenes pagasta pārvaldei. 

Fotogalerija