LR Proklamēšanas gadadienai veltīts svinīgs pasākums

Skaists ir arī tas brīdis, kad visi kopā dziedam savas valsts dziesmas, skaists ir arī tas brīdis, kad mēs ar mīlestību un siltumu runājam par savu valsts. Un skaists ir ikkatrs, gan ikdienišķais, gan svētku, brīdis šeit – savā skolā, savā pagastā, savā novadā un savā valstī.

13. novembrī Demenes kultūras namā notika Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums. Valsts svētku sajūta valdīja ikkatrā pasākumā apmeklētājā, un to sajūta pat garāmgājēji. Šī dienā bija īpaša!

Laukumu pirms Demenes kultūras namā un pagasta pārvaldes ēkas izgaismoja sveces,  izveidojot Latvijas gaismas ceļu.   Demenes kultūras namā skanēja dziesmas un dejas, patriotiskie stāsti un priekšnesumi par godu Latvijas proklamēšanas gadadienai. Iedvesmojošu runu teica Demenes pagasta pārvaldes vadītāja Valentīna Gadzāne. Kā dāvanu Latvijai Zemgales vidusskolas skolēni un Demenes kultūras nama amatierkolektīvi bija sagatavojuši ļoti jaukus priekšnesumus svētkos.

Pasākums noslēdzās ar svētku torti. Demenes pagasta pārvalde vadītāja visus pasākuma dalībniekus cienāja ar torti.

Fotogalerija

Latvijai-96!-Robežlīnija