Likumi jāpārzina arī kaimiņzemēs/ Sevišķi šķērsojot robežu

“2014.gada 10.oktobrī, Braslavā, Baltkrievijā, Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas Pārrobežu sadarbības programmas projekta „KAIMIŅU CEĻŠ”, ko līdzfinansē Eiropas Savienība, ietvaros tika organizēts Robežas seminārs Baltkrievijas pierobežas pašvaldību darbiniekiem, kurā tika pārrunāti aktuālākie Latvijas-Baltkrievijas robežas šķērsošanas jautājumi-vienkāršoto robežas šķērsošanas atļauju izsniegšanas nosacījumi, nozīmīgākās kļūdas dokumentu noformēšanā, Braslavas rajona sasniegumi pārrobežu sadarbības jomā. Tika akcentēts arī jaunais Baltkrievijas aizliegums šķērsot robežu kājām.

Visa projekta Kaimiņu ceļš” būtība un mērķis – radīt Latvijas un Baltkrievijas pierobežas iedzīvotājiem ērtākus pārvietošanās apstākļus. Šobrīd Latvijas Republikas konsulāts Vitebskā tiem robežas šķērsotājiem, kam nav nekādu disciplinārlietu vai pārkāpumu, jau izsniedz vienkāršotās robežšķērsošanas atļaujas uz 2 gadiem, kas gan samazina izdevumus Baltkrievijas iedzīvotājiem, gan taupa laiku. —–Baltkrievijas robežsardzes pārstāvji skaidroja, ka aizliegums šķērsot robežu kājām ir īslaicīgs, jo saistīts ar robežpunktu rekonstrukcijas darbiem. Uz Kaplavas-Pļusu robežpārejas punktu aizliegums neattiecas.  Baltkrievijas muitas pārstāvis informēja par pāri robežai vedamo preču saraksta maiņu, pamatojoties uz jauno Baltkrievijas prezidenta rīkojumu. 

Pēc semināra tika veikts ceļa rekonstrukcijas monitorings Braslavas rajonā- darbi jau iet uz beigām, tiek līdzinātas ceļmalas, drīzumā tiks veikts ceļa marķējums. “Ceļš izbūvēts Baltkrievijā, taču tā lietotāji pārsvarā ir Latvijas iedzīvotāji. Ceļa izbūve ir svarīga visa pagasta attīstībai – ne tikai transporta kustībai, bet arī kā ieguldījums pierobežas teritorijas drošībā un ainavas uzlabošanā”, uzsver Pļusu pagasta priekšsēdētājs Pjotrs Kazimirovičs.

 Projekta budžets ir 511 755,34 EUR, t.sk. ENPI līdzfinansējums 90% – 460579,80 EUR, nacionālais finansējums 10% – 51175,54 EUR.

Sīkākā informācija  Kaiminu cels_relize 16102014