Līgošana Demenē

  1. jūnijā Demenē svinēja Līgo svētkus. Pasākums sakas Kultūras nama telpās, kur pulcējas vietējie iedzīvotāji ar savām ģimenēm, draugiem, radiem un ciemiņiem,  lai kopā svinētu vasaras viskošākos,  visskaistākos un maģiskākos svētkus – vasaras saulgriežus .

Visus klātesošos sveicināja ar savam dziesmām vokālais ansamblis “Aizturi elpu!”, skaistu, lirisku  dziesmu dāvināja arī Kristīna Januškeviča ar meitu.

Pasākumā laikā atcerējāmies latviešu tautas Līgo svētku tradīcijas un ticējumus, izspēlējām Jāņu rotaļas,  godinājām 3 Jāņus. Pasākums turpinājās Demenes estrāde, kur  iededzinājām  ugunskuru, baudījām Līgo svētku cienastu un brīnišķīgas melodijas Vitālija un Artura izpildījumā.

Līgo svētki  Demenē aizvadīti ar lustīgām izdarībām, skaistām dziesmām,  raitām dejām  un brīnišķīgu noskaņu.

 

Demenes kultūras nams izsaka pateicību visiem, kas atbalstīja un līdzdarbojās pasākuma rīkošanā.

Par finansiālo atbalstu pateicamies Daugavpils novada domei un Demenes pagasta pārvaldei.

Fotogalerija