Lietišķo sieviešu apvienība aicina piedalīties konference “ READY – pieprasītas integrācijas un izglītības aktivitātes jaunietēm”

Konference mērķis ir sniegt informāciju par šķēršļiem, kas kavējuši  jauno sieviešu integrāciju sabiedrībā. Konferences noslēgumā plānots sagatavot priekšlikumus un iesniegt tos Kultūras ministrijai par sadarbības formām un iespējām mazākumtautību mērķauditorijas sasniegšanā. Pasākuma laikā būs izstāde un mērķa grupas dalībnieces stāstīs par saviem sasniegumiem (nodarbinātība, pilsonības iegūšana) tādējādi iesaistot arī citus mazākumtautību pārstāvjus sabiedrības integrācijas procesā. Ar šo aktivitāti plānots iesaistīt arī plašu sabiedrības daļu projekta aktivitātēs, lai noturētu ilgtspēju pēc tam ģimeņu lokā.

Pasākums norisināsies 27. martā Dobeles ielā 30, Daugavpils novada Kultūras centrā, sākums  plkst.10.00.

Konferencēm ir pieteikušies dažādu apvienības dalīborganizāciju biedri un partneri.

Programma READY_konference  

Preses relize_READY_konference

Sīkāku informāciju ir iespējams saņemt pa e-pastu: irinap@inbox.lv vai tālr. 29526852. —–

95% no projekta tiek Eiropas Ekonomikas zonas un 5% no Latvijas valsts budžeta, projekta realizācijas laiks: 2013.gada novembris – 2015.gada aprīlis.

Projekta mērķis ir mērķis ir veicināt 300 mazākumtautību sociāli atstumtu sieviešu integrāciju Latvijas sabiedrībā, mazinot šķēršļus to ekonomiskā un kultūras atkarībā un sniedzot ieguldījumu pilsoniskas sabiedrības attīstībā.

Projekta tiešā mērķa grupa ir projekta mērķa grupa ir jaunas sievietes, kas atrodas ekonomiskā vai kultūras (t.sk., ģimenes tradīciju) atkarībā – romu, krievu, baltkrievu jaunietes, taču kurām ir motivācija vai vēlme kļūt sabiedriski aktīvām, taču nav nepieciešamo prasmju integrācijai darba tirgū un sabiedrībā.

Projekta ietvaros notika vairākas aktivitātes: Projekta galvenās aktivitātes ir:

–          Izglītības aktivitātes, sniedzot nepieciešamās ekonomikā un ikdienā viņu integrācijas procesa stiprināšanai;

–          Inovatīvas programmas izstrāde mentoriem kā mērķa grupas brīvprātīgajiem konsultantiem visā Latvijā;

–          Atsevišķu mērķorientētu pasākumu īstenošana – nometne, konference, mediju kampaņa – plašākas sabiedrības un pamatnācijas iesaistei sabiedrības integrācijas procesos