Lieldienu Dievkalpojumi Augšdaugavas novadāDemenes Vissvētākās Jēzus sirds Romas katoļu baznīca
Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, +371 27146299

14.04. plkst. 18.00
15.04. plkst. 15.00
16.04. plkst. 18.00
17.04. plkst. 11.00
18.04. plkst. 11.00Ilūkstes Vissvētākās Jaunavas Marijas Romas katoļu baznīca
Zemgales iela 1, Ilūkste, Augšdaugavas novads, +371 28873134

14.04. plkst. 18.00
15.04. plkst. 15.00
16.04. plkst. 22.00
17.04. plkst. 9.00
18.04. plkst. 10.00

Bebrenes Romas katoļu baznīca
Bebrenes pagasts, Augšdaugavas novads, +371 26109353, +371 20219770, turisms@bebrene.lv

14.04. plkst. 18.00
15.04. plkst. 18.00
16.04. plkst. 18.00
17.04. plkst. 12.00
18.04. plkst. 9.00

Līksnas vissvētās Jēzus sirds Romas katoļu baznīca
Līksna, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, +371 29331054, +371 26498328, cum@inbox.lv

14.04. plkst.19.00
15.04. plkst. 19.00
16.04. plkst. 20.00
17.04. plkst. 13.00

Višķu Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca
Višķi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, +371 29470188, andeks60@gmail.com

14.04. plkst. 17.00
15.04. plkst. 17.00
16.04. plkst. 17.00
17.04. plkst. 8.00
18.04. plkst. 10.30

Ambeļu Sv. Jura Romas katoļu baznīca
Ambeļi, Ambeļu pagasts, Augšdaugavas novads, +371 29470188

16.04. plkst. 20.00
18.04. plkst. 9.00

Augškalnes Romas katoļu draudzes Sv. Ģimenes baznīca
Aukškalne, Ambeļu pagasts, Augšdaugavas novads, +371 29470188

17.04. plkst. 10.00

Subates Egceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīca
Tirgus laukums 17A, Subate, Augšdaugavas novads, +371 29379148

14.04. plkst. 18.00
15.04. plkst. 9.00
16.04. plkst. 18.00
17.04. plkst. 7.00
18.04. plkst. 9.00

Subates Pestītāja evaņģēliski luteriskā baznīca
Subate, Augšdaugavas novads, +371 28803352, ince1964@inbox.lvandis.lenss@inbox.lv

17.04. plkst. 13.00

Jezupovas Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīca
Jezupova, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads, +371 26790362, +371 29325738, stanislavalocika@inbox.lv

14.04. plkst. 15.00
15.04. plkst. 15.00
16.04. plkst. 8.00
17.04. plkst. 8.00
18.04. plkst. 10.00

Medumu Sv. Jāņa kristītāja Romas katoļu baznīca
Vasariški, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, +371 29683961

14.04. plkst. 16.00
15.04. plkst. 15.00
16.04. plkst. 16.00
17.04. plkst. 12.00

Sventes Miķeļa Ercenģeļa Romas katoļu baznīca
Svente, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, +371 29683961

14.04. plkst. 18.00
15.04. plkst. 17.00
16.04. plkst. 18.00
17.04. plkst. 10.00

Dvietes Sv. Staņislava Kostkas Romas katoļu baznīca
Dviete, Dvietes pagasts, Augšdaugavas novads, +371 29421927

14.04. plkst. 18.00
15.04. plkst. 15.00
16.04. plkst. 19.00
17.04. plkst. 8.00
18.04. plkst.9.00

Nīcgales Romas katoļu draudzes Jaunavas Marijas Dzimšanas baznīca
Buivīši, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads, pr.janis@inbox.lv, +371 26493629

14.04. plkst. 17.00
15.04. plkst. 17.00
16.04. plkst. 18.00
17.04. plkst. 11.00

Eglaines Jaunavas Marijas — Baznīcas Mātes Romas katoļu baznīca
Jaunatnes iela , Eglaine, Eglaines pag., Augšdaugavas novads

14.04. plkst. 12.00
15.04. plkst. 12.00
16.04. plkst. 12.00
17.04. plkst. 11.00

Laucesas Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīca
Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, +371 29683961

14.04. plkst. 20.00
15.04. plkst. 19.00
16.04. plkst. 20.00
17.04. plkst. 8.00

Silenes Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīca
Silene, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads,+371 26310861, rosljak@inbox.lv

15.04. plkst. 14.00
16.04. plkst. 14.00
17.04. plkst. 10.00

Elernes Kunga Jēzus Debeskāpšanas Romas katoļu baznīca
Elerne, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, +371 29498216, elerne@inbox.lv

14.04. plkst. 18.00
15.04. plkst. 9.00
16.04. plkst. 21.00
17.04. plkst. 8.00
18.04. plkst. 9.00

Sīķeles luterāņu baznīca
Vecsalienas pagasts, Augšdaugavas novads, +371 26315707, andis.lenss@inbox.lv

10.04. plkst. 14.00

Kalupes Vissvētākā altāra sakramenta Romas katoļu baznīca
Lielā iela 23, Kalupe, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads, +371 29155921, kalupesdraudze@gmail.com

14.04. plkst. 16.30
15.04. plkst. 12.00
16.04. plkst. 16.30
17.04. plkst. 11.00
18.04. plkst. 12.00

Informāciju apkopoja:

Augšdaugavas novada pašvaldības iestāde “TAKA”
Tālr.: (+371) 654 76748, 29431360,
e-pasts: 
turisms@augsdaugavasnovads.lv