Lielā talka Demenes pagastā

Lielās talkas ietvaros arī Demenes pagasta pārvaldes darbinieki,
Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas darbinieki, jaunieši un ciema iedzīvotāji apvienojas labo darbu veikšanai!

Tika veikti labiekārtošanas darbi Briģenes ezera krastā, sakārtotā publiskās pludmales teritorija: savāktas pērnā gada lapas, savākti vecie zari un atkritumi, novākti slimie, nokaltušie koki.

Kumbuļu ciemā talkas laikā sociālā dienesta darbinieki un iedzīvotāji sakārtoja bērnu rotaļu laukumu un teritoriju gar Līdumnieku ielu.

Demenes un Laucesas pagasta jaunieši arī  piedalījās talkā un sakārtoja volejbola laukumu  Kumbuļu ciemā, uzstādīja jaunus  stabus, savāca pērnā gada lapas, vecus zarus un atkritumus.

Fotogalerija