Līdzjūtība

Cik grūti ticēt, ka nekad vairs dzīvē
Mums neiznāks ar tevi parunāt,
Un tavu smaidu vienkāršu un siltu
Mums vajadzēs tik sirdīs saglabāt.
(G. Selga)

Skumstam, zaudējot kolēģi Ludmilu Jureviču, Demenes pagasta bibliotēkas vadītāju, un izsakām visdziļāko līdzjūtību ģimenei.

Demenes pagasta pārvalde