Līdz 15. novembrim bibliotēkas nestrādās!

No 21. oktobra līdz 15. novembrim Augšdaugavas novada bibliotēkas  klātienē lietotājus neapkalpo.

Bibliotēkas piedāvā izmantot šādus attālināti pieejamos resursus un pakalpojumus:
 Lasīt e-grāmatas 3td e-grāmatu bibliotēkā www.3td.lv,
 Ar attālināto piekļuvi no mājas izmantot bibliotēkas abonēto datu bāzi www.Letonika.lv,
 Izmantot Latvijas Nacionālo digitālo bibliotēku https://www.lndb.lv/,
 Izmantot #Ēkultūras piedāvājumu,
 Saņemt konsultācijas dažādu e-pakalpojumu lietošanā,
 Saņemt konsultācijas par datu bāzu un 3td e-grāmatu bibliotēkas www.3td.lv lietošanu.
 https://www.daugavpilsnovads.lv/kultura…/bibliotekas/
 https://www.ilukste.lv/kontaktinformacija-incb/