Lauksaimniecības skaitīšana 2020. gadā

Latvijā un visā Eiropas Savienībā šogad notiks lauksaimniecības skaitīšana, kuru organizē Centrālā statistikas pārvalde (CSP). Pirmā lauksaimniecības skaitīšana Latvijā notika pirms 100 gadiem – 1920. gadā reizē ar pirmo tautas skaitīšanu. Pirmās brīvvalsts laikā notika sešas lauksaimniecības skaitīšanas. Pēc neatkarības atjaunošanas lauksaimniecības skaitīšanas notika 2001. un 2010. gadā.

Lauksaimniecības skaitīšana notiek reizi 10 gados, un tās rezultāti nodrošinās informatīvo pamatu nākamās desmitgades lauksaimniecības attīstībai valstī, tādēļ lauksaimnieku piedalīšanās  skaitīšanā ir īpaši svarīga. Informācija kalpos nozares analīzei un lēmumu pieņemšanai, kā arī lauksaimniecības politikas un lauku attīstības Latvijā, ES, kā arī Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) plānošanai un  īstenošanai, un būs nozīmīgs pamatojums atbalsta noteikšanā.

Lauksaimniecības skaitīšanas informācija ir nozīmīga politikas veidotājiem, zinātnes un izglītības, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kā arī sabiedrībai kopumā lauksaimniecības, reģionu attīstības plānošanai, vides aizsardzības un klimata pārmaiņu politikas attīstībai.

Skaitīšanā iegūs vispārīgu informāciju par lauku saimniecību, lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošanu, lauksaimniecības dzīvnieku skaitu, novietnēm un mēslošanas līdzekļu apsaimniekošanu, kā arī lauksaimniecībā nodarbinātajiem un citām saimniecības aktivitātēm.

Informācija jāsniedz visām lauku saimniecībām, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu – apsaimnieko lauksaimniecības zemi vai audzē lauksaimniecības dzīvniekus, vai uztur zemi labā lauksaimniecības un vides stāvoklī.

Skaitīšanā būs jāsniedz tikai tie dati, kas nav pieejami administratīvajos reģistros, tas nozīmē, ka nebūs jāsniedz dati, kas jau ir Lauku atbalsta dienesta (LAD) Integrētās administrēšanas un kontroles sistēmas ES Tiešo maksājumu datubāzē, LAD informācija par atbalstu lauku attīstībai, Lauksaimniecības datu centra (LDC) Lauksaimniecības dzīvnieku reģistrā, LDC Bioloģiskās lauksaimniecības informācijas sistēmā un LDC Novietņu infrastruktūras reģistrā.

Centrālā statistikas pārvalde aicina no 15. aprīļa aizpildīt lauksaimniecības skaitīšanas anketu e-vidē e.csb.gov.lv.

Pārvaldes EDV sistēmai iespējams pieslēgties:

– ar Latvija.lv (ar internetbanku);

– ar jau esošo EDV lietotāja vārdu un paroli;

– kļūt par EDV sistēmas lietotāju un reģistrēties.

Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī, lūdzam būt atbildīgiem un iesniegt 2020. gada lauksaimniecības skaitīšanas informāciju elektroniski, aizpildot anketu CSP EDV sistēmā. Ja nebūsiet aizpildījuši lauksaimniecības skaitīšanas anketu tiešsaistē, no 1. oktobra ar Jums sazināsies intervētājs

Saskaņā ar Statistikas likumu CSP sniegtās ziņas netiek izpaustas, un iegūto informāciju izmantos tikai apkopotā veidā.

Uzziņas pa bezmaksas tālruni 80202808 darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, e-pasts: ls2020@csb.gov.lv,  #Pieskaitilaukus2020.

Aktuālā informācija par 2020. gada lauksaimniecības skaitīšanu  un anketas jautājumi pieejami CSP interneta vietnē csb.gov.lv/lauki2020.

Centrālā statistikas pārvalde