Laiks pieteikties kompensācijām!

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir apkopojusi informāciju par kompensācijām, uz kurām saistībā ar nemedījamo un migrējošo
dzīvnieku sugu nodarītajiem postījumiem, kā arī saimnieciskās darbības ierobežojumiem var pretendēt zemju īpašnieki un tiesiskie
valdītāji.

Sīkākā informācija par kompensācijām ir šeit.