LAD saraksts par 2021.gadā neapstrādātajām lauksaimniecībā izmantojamajām zemēm

LAD saraksts par 2021. gadā neapstrādātajām lauksaimniecībā izmantojamajām zemēm

Gadījumā, ja ir pretenzijas par zemes apsekošanas rezultātiem, ir iespēja līdz 2022.gada 1.aprīlim iesniegt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajā administrācijā vai pagasta pārvaldē iesniegumu ar lūgumu veikt atkārtotu  lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošanu.