Labu darbu laiks

Tas baltais ziemas miers, kas iespīd istabā

No sniega laukiem rīta klusumā,

Ir tā kā Dieva miers tu augstībā,

Kur, baltos spārnus klusi saglauduši,

Uz ceļiem eņģeļi stāv, galvas noliekuši.

Uz ceļiem eņģeļi

Kā sniega mākoņi.

(Kārlis Skalbe)


Šajās sniegotās ziemas dienās tik patīkami dāvināt labus darbus apkārtējiem cilvēkiem! Mūsu pagasta iedzīvotāja Regīna Beinaroviča ik gadu  dara sirdsdarbus, uzadot siltās lietas – zeķes un cimdus, kuras pēc tam ar Demenes  sociālu darbinieku starpniecību  dāvina gan vientuļiem senioriem, gan arī tiem bērniem un pieaugušiem, kam īpaši vajadzīgs uzmanības siltums – soc. aprūpes iestādes iemītniekiem un ārpusģimenes  audzinātājiem bērniem.
Pašdarinātām dāvanām piemīt spēja sasildīt sirdi – ikviens novērtē dāvanu, kuras sarūpēšanā ieguldītas pūles un mīlestība!

Paldies Regīnai par viņas sirsnību un čaklumu!