Kultūras nams

Demenes pagasta kultūras nams

Briģenes iela,2, Demene, Augšdaugavas novads, LV 5442

Kultūras nama vadītāja: Jolanta Morozova
tālr. 654 76708
e-pasts: kultura@demene.lv

Kultūras nama direktores pieņemšanas laiks:
Pirmdiena 16.00-18.00
Ceturtdiena 09.00-12.00

LATVIJAS KULTŪRAS DATU PORTĀLS

Dibināšanas gads: 1987.gads

Demenes kultūras nams ir Demenes pagasta pārvaldes kultūras iestāde, kuras darbības pamatmērķis ir radīt, izplatīt un saglabāt kultūras vērtības, veikt kultūrizglītojošo darbu, rīkot kultūras pasākumus un dot iespēju ikvienam pagasta iedzīvotājam radoši izpaust un pilnveidot sevi.

Misija:
Uzlabot pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veicināt daudzveidību, līdzsvarotību, izcilību kultūrā, palielinot kultūras ieguldījumu pašvaldībā un indivīda attīstībā, sekmēt pieejamību kultūras vērtībām visiem Demenes pagasta iedzīvotājiem, saglabājot savdabīgās kultūras tradīcijas, to pārmantojamību, latviešu valodu un jaunrades potenciālu.

Sadarbības partneri:
Zemgales vidusskola; Augšdaugavas novada kultūras centrs; Augšdaugavas novada dome; Augšdaugavas novada citu pagastu kultūras iestādes, Daugavpils ukraiņu biedrība “Mrija”  u.c.

Demenes kultūras nama amatierkolektīvi un interešu grupas

Nosaukums Nodarbības Vadītāja
 Demenes kultūras nama bērnu deju kopa

Trešdienās plkst.  16.00

Piektdienās plkst. 15.00

Janīna Kozlovska
Demenes kultūras nama vokālais ansamblis “Aizturi elpu!”

Ceturtdienās no plkst. 17:00
(Demenes KN)

Svētdienās no plkst. 10:30
(Demenes Romas katoļu baznīcā)

Zigfrīds Pļiska
Demenes kultūras nama sporta interešu grupa “Esi vesels!”

Pirmdienās, trešdienās, piektdienās
no plkst. 17:00
Vladislavs Šmeišs
Deju kolektīvs “Dzīvīte”

Trešdienās 16:00 Māris Akerbergs

Maksas pakalpojumi
Maksas pakalpojumi 

Darba pārskati

Darba pārskats 2020

Darba pārskats 2019

Darba pārskats 2015
Darba pārskats 2014
Darba pārskats 2013

 

Pasākumu plāni

Pasākumu plāns 2021 

Pasākumu plāns 2020 


Demenes kultūras nama reglaments
Demenes kultūras nama iekšējas kārtības noteikumi 
Demenes kultūras nama iekšējas kārtības noteikumi amatiermākslas kolektīvu un interešu grupu dalībniekiem
Drošības noteikumi amatiermākslas kolektīvu un interešu grupu dalībniekiem Demenes kultūras nama telpās
Amatiermākslas kolektīvu un interešu grupu dalībnieku uzvedības un drošības noteikumi Demenes kultūras nama organizētajos izbraukuma pasākumos