Kultūras mantojums

Demenes pagasta bibliotēkā iekārtots novadpētniecības stūrītis, kurā savākti un izliktas dažāds novadpētniecības materiāls par pagasta vēsturi – no akmens laikmeta līdz mūsdienām.

Novadpētniecības krājumos glabājas seni iespieddarbi, fotogrāfijas un dokumenti, skolēnu zinātnisko darbu kopijas, sadzīves priekšmeti. Vēsturisko materiālu krājums regulāri tiek papildināts ar ziņām par Demenes pagasta vēsturi, novada dabu, kultūras dzīvi, kas fiksēts novadpētniecības kartotēkā.

Bibliotēkā izveidotas novadpētniecības materiālu 33 mapes un albūmi:

 • Demenes pagasta daba,
 • Sports Demenes pagastā,
 • Demenes zemnieku saimniecības,
 • Demenes pagasta vēsture,
 • Demenes pagasta bibliotēkas vēsture,
 • Demenes katoļu baznīca,
 • Demenes pagasta iedzīvotāji uz avīžu lapām 1981.-1991.g.g. (četri albūmi),
 • Veco laiku dokumenti,
 • Veco laiku naudas zīmes,
 • Demenes iedzīvotāju saraksts 1892. g.,
 • Dažādu Demenes pagasta ģeogrāfisko nosaukumu izcelšanas,
 • Izglītība un skolu attīstība Demenes pagastā līdz Zemgales skolas atvēršanai,
 • Tūrisma maršruts ‘Apceļo savu dzimto novadu”,
 • Vietējie amatnieki,
 • Manas ģimenes dzimtas koks<
 • Zemgales katoļu baznīca,
 • Ievērojamie cilvēki,
 • Demenes pagasta padomes publiskie gada pārskati ( no 2002 g.),
 • Konkursam „Sakoptākais Latvijas pagasts – 2004” (11mapes)
 • Zemgales vidusskolas skolniekus konkursus darbi „Ciņa par neatkarīgu Latvijas Republiku 1918.-1920. gados un mūsu novads”, „Zemgales dzelzceļa stacija un tās vēsturiskā nozīme”.

Bibliotēkā tiek uzglabāti no 1998. g. Demenes pagasta pārvaldes izdevumi „Demenes Ziņas”.