KŪLAS DEDZINĀŠANA IR STINGRI AIZLIEGTA!

Dedzinot kūlu, tiek apdraudēti cilvēku īpašumi, veselība un dzīvība. Dedzināšana nodara būtisku kaitējumu arī dabai un tās bioloģiskajai daudzveidībai. Tiek iznīcināti vērtīgi augi, kukaiņi un citi sīkdzīvnieki un to mājvietas.

Jāatgādina, ka katrs zemes īpašnieks vai lietotājs ir atbildīgs par savā īpašumā notiekošo, arī tad, ja normatīvo aktu pārkāpumu viņa īpašumā ir izdarījis kāds cits. Tāpēc īpašniekiem pašiem vajadzētu pievērst lielāku uzmanību sava īpašuma uzraudzībai, lai citu personu dēļ nerastos kaitējums jums un jūsu īpašumam.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179. pants nosaka, ka fiziskām personām par kūlas dedzināšanu var tikt uzlikts 280 līdz 700 eiro liels sods, kā arī atbilstoši LAPK 51.panta otrajai daļai par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 140 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām – no 700 līdz 2900 eiro.